Världsspråket schack

​Världsspråket schack är ett projekt med målen att nyanlända ska lära sig spela schack, bli en del av nya sociala sammanhang, samt att de får chansen att utveckla sitt schackintresse. 

 

Projektet har letts av Sveriges Schackförbund, som också tagit fram ett instruktionskoncept, och i elva försöksområden har förbundet testat olika sätt att uppnå målen.

Läs mer om våra projekt!

Schackverksamhet i Gottsunda centrum

Viktor Carlfors planerar för Världsspråket schack

Världsspråket schack

​Världsspråket schack är ett projekt med målen att nyanlända ska lära sig spela schack, bli en del av nya sociala sammanhang, samt att de får chansen att utveckla sitt schackintresse. Projektet har letts av Sveriges Schackförbund, som också tagit fram ett instruktionskoncept, och i elva försöksområden har förbundet testat olika sätt att uppnå målen.

 

Läs mer om våra projekt!

Läs mer om våra projekt!

Schackverksamhet i Gottsunda

Viktor Carlfors planerar för Världsspråket schack

Under fliken ”Våra projekt” kan du läsa mer om de projekt vi har gjort under åren 2018 och 2019.

Vi ser fram emot ett spännande 2020 med nya projekt.

Har du tankar eller funderingar om ett projekt – välkommen att pratat med vår generalsekreterare på Sveriges Schackförbund, Fredrik Lindgren.